Chủ đề: sản xuất điện thoại

Foxconn sẽ sản xuất iPhone hoàn toàn bằng robot

Điện thoại

Nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới đang có kế hoạch đẩy mạnh quy trình sản xuất iPhone theo hướng tự động hóa bằng phần mềm và robot. Theo Theverge, Dai Jia-peng, Tổng giám đốc của Ủy ban Phát triển công nghệ Tự động hóa của Foxconn, kế hoạch này bao gồm ba […]