Chủ đề: pokemon go

Bạn có hiểu về game Pokemon Go?

Điện thoại

Trả lời những câu hỏi dưới đây để xem bạn hiểu gì về trò chơi di động nổi tiếng và thành công nhất của năm 2016. Câu 1: Bộ “Tứ linh” trong Pokemon Go bao gồm những con vật gì? A. Chim – Rắn – Sâu – Chuột B. Chim – Chuột – Rắn – Dơi C. Cá […]