Chủ đề: oled

Màn hình OLED thì có lợi gì cho VR mà Google lại yêu cầu phải có?

Điện tử

Google nói rằng một trong những yêu cầu để được chứng nhận tương thích Daydream VR đó là điện thoại cần phải có màn hình OLED. Điều này đặt ra một câu hỏi: tại sao lại cần OLED thì mới dùng được VR ? Màn hình LCD có những hạn chế gì mà Google không […]