Chủ đề: nhà giàu dạy con

Những tật xấu hay gặp ở con nhà giàu

Mẹ và bé

Bố mẹ giàu thường đủ khả năng để chiều con và khi trẻ được quá nhiều ưu ái, bé có thể sẽ ghét phải tuân theo kỷ luật. Chiều con không có gì sai nhưng khi trẻ được dành cho quá nhiều ưu ái, chúng có thể không nhận ra rằng cuộc sống có lúc […]