Chủ đề: kinh doanh trên mạng online

Đừng trở thành những ‘con lừa’ trên mạng

Điện thoại,Điện tử

Mặt trái của mua bán online trên mạng Internet là hoạt động kinh doanh càng rôm rả thì danh sách những kẻ bán lừa đảo và những người mua trở thành những “chú lừa” ngày càng dài. Rộ lên là vào những ngày mua hàng online, mà mới nhất là ngày thứ Sáu Đen (Black […]