Chủ đề: iphone 2g

10 năm sau khi ra đời, iPhone vẫn là thứ dùng để đo lường sự thành công của một chiếc smartphone

Điện thoại

10 năm trước, iPhone lần đầu ra mắt và nó đã thay đổi hoàn toàn thị trường smartphone. Steve Jobs định vị iPhone là một chiếc smartphone dễ dùng trong khi vẫn “thông minh”, và điều đó vẫn còn giữ vững cho đến tận ngày hôm nay. iPhone vẫn là một sản phẩm mà bất […]