Chủ đề: dạy con thông minh

7 hành vi của cha mẹ ngăn cản con thành công

Mẹ và bé

Ứng cứu quá nhanh khi trẻ gặp rắc rối, không để trẻ trải nghiệm các nguy cơ… chính là bạn đang tước mất cơ hội thành công của con sau này. Trong quá trình nghiên cứu, tiến sĩ Tim Elmore, chuyên gia về sự lãnh đạo, tác giả của nhiều cuốn sách tâm lý bán […]