Chủ đề: công nghệ thực tế ảo gear vr

Công nghệ giúp con người kết nối vượt không gian

Điện thoại

Công nghệ thực tế ảo, camera đa chiều và nhiều công nghệ tiên tiến khác giúp con người kết nối với nhau chặt chẽ hơn, vượt những trở ngại về khoảng cách. Chị Kim Hoa, nhân viên văn phòng tại TP HCM nhớ mãi chuyến công tác nước ngoài đầu tiên cũng là lúc bố […]