Chủ đề: bệnh nhân

Lời trăn trối tình yêu của những người cận kề cái chết

Làm đẹp - Sức khoẻ

“Vào thời điểm cái chết cận kề, cổ họng chỉ còn rít lên những tiếng yếu ớt, họ đưa tay với lấy cái gì đó mà tôi không thể thấy rồi gọi ‘cha ơi’, ‘mẹ ơi'”, giáo sĩ Kerry Egan kể. Theo học Trường Thần học Harvard, Kerry Egan (Mỹ) đi thực tập tại bệnh […]