Chủ đề: bảo hiểm sức khỏe

Gói bảo hiểm cho sức khỏe mọi thành viên gia đình

Làm đẹp - Sức khoẻ

Với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thiết kế cả gia đình nỗi lo về hóa đơn thanh toán viện phí tại bệnh viện sẽ được giải quyết nhanh chóng. Bộ Y tế vừa thông báo trong năm 2017 sẽ thực hiện đều chỉnh giá dịch vụ y tế với những trường hợp tự chi […]