Chủ đề: 10 năm iphone

Cựu trưởng nhóm iPhone kể chuyện làm “iPod Phone” có clickwheel ảo

Điện thoại

Tony Fadell là nhà sáng lập ra Nest và về làm trưởng nhóm Google Glass khi Google mua lại công ty của ông. Trước đó, năm 2001, ông từng làm nhà thầu thiết kế cho iPod cũng như lên kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm âm thanh của công ty, sau đó ông được […]